Cap. 02.  Invazia spliturilor

 

Mai mult sau mai puţin impresionaţi am asistat în ultimii 10 ani la explozia de amplasări, pe faţadele clădirilor, a instalaţiilor de aer condiţionat tip split .

Pe faţade erau vizibile, de regulă, condensatoarele (părţile exterioare ale echipamentelor).

În încăperi, pe faţa interioară a zidurilor, se montau evaporatoarele (părţile interioare ale aceloraşi echipamente).

Convenabilă sau nu, aceasta era situaţia.

Împreună formau un tot, care putea modifica microclimatul încăperilor (în primul rând temperatura), în sensul dorit de proprietar.

  Înaintea spliturilor  au fost  aparatele de fereastră,  care înglobau într-o singură carcasă cele 2 părţi ale splitului.

Aceste aparate mai există şi astăzi.

Mult apreciate de occidentali, în speciali de americani.

Erau şi sunt ieftine, dar mai zgomotoase.

Şi mai greu de amplasat în ferestrele noastre tradiţionale.

Spliturile  au scos o mare parte din zgomot afară din casă, dar costul lor este ceva mai mare.

 

1.      Necesitatea instalării "aerului condiţionat" există şi se manifestă cu putere.

Furnizorii de echipamente s-au grăbit să umple rapid acest important gol pe piaţa autohtonă. Au fost 10 ani, în special de splituri-oricum-oriunde.

Şi aceasta a devenit o problemă.

Preţul relativ convenabil al acestor echipamente a susţinut, şi încă mai susţine, aceasta răspândire.  

Alt factor de răspândire însă, dincolo de domeniul pentru care a fost creat,  îl constituie lipsa minimului de cunoştinţe al utilizatorului.

Acesta ştie încă prea puţin despre faptul că o instalaţie de aer condiţionat, mai corect spus instalaţie de climatizare, nu există în şi pentru sine ci pentru păstrarea anumitor caracteristici de microclimat ale unui spaţiu, corelat cu echipamentul.

În acest spaţiu trăiesc oameni care desfăşoară o anume activitate (locuire, producţie, distracţie colectivă de o anumită amploare etc.).

Celebrele, de acum, splituri  au fost create în special pentru spaţiile mici (locuinţe, mici încăperi fără procese nocive, spaţii fără aglomerare de persoane etc.), ce nu necesită, neapărat, şi ventilare.

Puterile frigorifice uzuale ale acestor echipamente se află în domeniul  2 - 5 kW.

De regulă, se montează un echipament într-o încăpere.

Excepţional pot fi mai multe.

Asta nu înseamnă ca nu s-au produs şi splituri  de 12 – 14 kW.

Utilizarea lor este o altă problemă.

 

2. Extinderea utilizării spliturilor  dincolo de domeniul menţionat este forţată, convenabilă ca preţ de cost, dar incorectă şi amăgitoare pentru atingerea scopului propus.   Au fost montate splituri  în săli de restaurant, discoteci, holuri aglomerate de bănci, de cinematograf, hale de produse alimentare şi nealimentare etc.   Au fost montate chiar şi în bucătarii (!).

De ce nu este convenabil a se monta splituiri  în aceste locuri ?.

(1). Spliturile clasice nu introduc  aer proaspăt  în încăperi.

Ele doar recirculă aerul din încăpere, răcindu-l şi, în mai mică măsură, dezumidificându-l (extrăgând umiditatea).

(2). Spliturile  introduc aerul răcit sub forma de jet plan, cu viteze inconfortabile pentru acea parte din ocupanţi care nu se pot aşeza mai departe de jetul de introducere.

Aceştia acuză, de regulă, o senzaţie acută de curent, mai ales în încăperile de dimensiuni mai mici.

(3). Puterile termice per aparat  sunt relativ reduse şi, în cazul unor încăperi mai mari, sunt necesare mai multe aparate (de aici şi "ploaia" de condensatoare pe unele faţade).

(4). Filtrele, cu care sunt dotate spliturile,  sunt realizate pentru încăperi relativ curate, cu praf puţin, fără alte noxe.

 

2.      Toate dezavantajele menţionate mai înainte, se transformă în reversul lor în cazul folosirii spliturilor  în situaţiile pentru care au fost create.

Astfel:

(1). Neintroducând aer proaspăt, puterea termică este modică, unitatea interioară fiind compacta, uşor de amplasat.

(2). Jeturile plane ale spliturilor nu deranjează într-o încăpere, chiar mică, dacă aici nu sunt mai mult de 2 - 3 persoane, dispersate astfel încât să poată fi evitaţi curenţii de aer.

(3). Puterile termice reduse, ca şi dimensiunile minime, determină preturi convenabile per echipament.

(4). Filtrele din dotarea spliturilor sunt suficiente pentru încăperile, relativ curate, care le utilizează (birouri cu 1 - 2 persoane, anticamerele birourilor mici, camere de locuit, chiar dormitoare etc.).

 

4. Cele de mai sus se vor o pledoarie pentru utilizarea spliturilor în locurile menite lor.   Ieftine şi robuste, spliturile reprezintă deja perioada de pionierat a introducerii instalaţiilor de climatizare (aer condiţionat), pe scara largă, la noi.   Uneori s-a abuzat.   Este momentul ca informaţiile noastre despre aceste echipamente sa fie realiste.

 

Invazia spliturilor  este benefică dar … numai în locuri potrivite lor.

Vom reveni.

"Tribuna Construcţiilor" din 1 septembrie 2000

<<< înapoi