Cap 02-2005   IZOLAŢII TERMICE SPECIALE ÎN C.E.

Teodor TERETEAN*

 

În articol se analizează unele aspecte al modului de proiectare-realizare a instalaţiilor de ventilare-climatizare pentru mediile cu pericol de incendiu. Se prezintă tendinţele existente în Comunitatea Europeana în acest sens, insistându-se asupra responsabilităţii proiectanţilor şi executanţilor în selectarea/utilizarea acestui tip de material izolator termic regulilor CE (obligatorii în curând şi în România).

The paper briefly examines some comportment in designing and erecting out of the ordinary HVAC systems. On the other hand, the existing trends in CE are presented. New responsibilities of the designer and the contractor, in using fire-resistant materials, are highlighted. The paper suggests the impact of these rules in Romania, after entering in CE.

 

Acest articol se adresează, în primul rând (dar mai ales), tuturor nespecialiştilor în ventilaţii-climatizare: vânzătorilor neavizaţi de materiale de instalaţii, executanţilor neautorizaţi de instalaţii de ventilare, în general tuturor acelora care aplică neabătut principiul eronat „las’ că merge ş-aşa”.

Exact când cugetam la un subiect mai acătării, pe care sa-l supun atenţiei Dumneavoastră, hazardul, m-a lovit în moalele capului cu povestea care urmează.

 

Singurul caz (18 martie 2005).

Locul întâmplării: Bucureşti.

Spaţiul împricinat: un complex de activităţi de fitness (gimnastică specializată pentru întreţinerea stării de sănătate a corpului uman) amplasat la etajul ultim al unuia dintre marile mall-uri bucureştene.

Obiectivul: un sistem complet de ventilare şi climatizare a complexului menţionat, proiectat de subsemnatul.

Incintele complexului: gimnastică aerobică, gimnastică de forţă, gimnastică atletică, sală de ciclism, săli de masaj, săli de bronzat artificial, vestiare, saună, hamam, jacuzzi, duşuri etc.

Dotări: o instalaţie de introdus aer proaspăt, o instalaţie de evacuare aer viciat ambele în circuit deschis plus 12 instalaţii locale de răcire-încălzire a aerului în sistem WSHP (Water Source Heat Pump), adică pompe de căldură având, ca sursă de energie, apa.

Remember:

Aş vrea să vă reîmprospătez memoria cu o mică parte din regulile pe care Normativul de Siguranţă la Foc a construcţiilor (Indicativ P118-99) le stabileşte pentru anumite construcţii:

… „Art. 1.2.12. Construcţii: obiecte construite supraterane (cu sau fără subsoluri ori demisoluri) sau subterane, având următoarele destinaţii şi funcţiuni:

·              civile (publice) – pentru locuit, administraţie, comerţ, sănătate, cultură, învăţământ, sport, turism etc; „…

… „Art. 1.2.28. Încăperi cu aglomerări de persoane – încăperi în care se pot afla simultan cel puţin 50 de persoane, fiecăreia din acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 m2.”…

… „Art. 1.2.48. Sală aglomerată – (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) – încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4m2 şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci etc.) …”…

…” Cap 3.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CLĂDIRILOR CIVILE (PUBLICE)

     

      Art. 3.8.9. Instalaţiile de ventilare mecanică şi de condiţionare, trebuie proiectate şi realizate astfel încât să evite propagarea focului şi a fumului în construcţia civilă (publică).

      Art. 3.8.10. Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale C0 (CA1) iar pentru spatiile în care publicul are acces instalaţiile de ventilare vor fi separate de celelalte încăperi ale construcţiei” …

Recapitulare: Complexul de săli de fitness din povestea noastră, având o suprafaţă desfăşurată de Sp= 789 m2, pe care se pot afla simultan Np= 262 persoane (conform temei de proiectare), se încadrează perfect în categoria de construcţie civilă (publică), având încăperi cu aglomerări de persoane, de tipul sală aglomerată.

Socotiţi şi Dumneavoastră:

Sp : Np = 789 : 262 = 3,01145 m2/persoană.

Ce mai tura-vura-de-a-dura: instalaţia de ventilare-climatizare trebuia musai construită din canale C0 (adică de tablă zincată), îmbrăcate într-o izolaţie termică de acelaşi tip, adică tot C0 (citiţi va rog Ce-Zero).

Măsura de precauţie (referitoare la izolarea termică a canalelor de aer):

Cunoscând toate acestea am prevăzut în devizul instalaţiei o izolaţie termică din vată de sticlă, garantată Ce-Zero (vă spun şi tipul: NOBASIL), furnizată de o firmă bucureşteană foarte serioasă, pe care nu o dezvălui, să nu-i fac …reclamă gratuită.

Preţul, pentru grosimea de 20 mm, era de 2.56 EURO/m2 (fără TVA).

Păţania (referitoare la izolarea termică a canalelor de aer):

Executantul, un om de bine, îşi zice: „Nenicule, ce-ar fi să facem o mică economisire, importantă pentru bugetul de execuţie; căutăm o vată, tot Ce-Zero, dar mai ieftină !”

Zis şi făcut; însărcinează un tehnician, de buna credinţă, sa bată tarabele negustorilor de izolaţii termice, care dau din umeri: „N-avem Dom’le aşa ceva! Ia matale …altceva!”

Tehnicianul nostru căutător, Nu-Şi-Nu.

Dar …Iuda era pe-aproape: în final, un ultim negustor zice salvator (!) tehnicianului nostru: „Iţi dau, Io, izolaţie de vată Ce-Zero, cu un preţ bun: 2 EURO/m2 !”. Care bucurie şi la voi să fie !

Cerându-i-se certificatul de conformitate şi agrementul tehnic, negustorul nostru promite furnizarea documentelor cerute, dar la …ridicarea materialului; adică după plata acestuia prin OP.

Eu, proiectantul instalaţiei, aflând toate acestea, am intrat la bănuieli şi am mers la magazinul cu pricina.

Mi s-a pus sub nas un Agrement pentru materialul oferit, eliberat chiar de INCERC-Bucureşti, institutul de cercetări unde lucrasem un sfert de secol şi de ai cărui specialişti nu mă îndoiesc.

Am citit cu atenţie: pe la pagina numărul 4 documentul preciza că vata minerală, caşerată pe folie de aluminiu, agrementată conform documentului, era de tipul C0 sau C1, după caz; agrementarea în consecinţă (adică în doua domenii distincte: sau C0 sau C1).

Numai că şmecheria negustorului era bine camuflată: iţi oferea Agrementul tehnic general dar iţi vindea marfa pe care o voia el.

Tehnicianul meu era să cadă în plasă: agrementul tehnic era bun, dar rulourile de vată aveau pe ele etichete în limba …germană, în care se menţiona clasa de combustibilitate după normele germane (care echivalate cu ale noastre erau, atenţie,  C1).

Desigur nu am achiziţionat marfa, nefiind potrivită scopului nostru dar nu mă pot opri să nu cuget: dacă (ştiind cine sunt) şi pe mine a încercat sa mă …îmbrobodească, ce se întâmplă cu ceilalţi?

Oare câţi alţi cumpărători de buna credinţă au fost păcăliţi în acest fel ?

Câte lucrări ascunse nu s-au executat, din neştiinţă crasă, cu materiale termoizolatoare greşit utilizate ?

Trebuie oare să avem intoxicaţi sau morţi în incendii (datorită inhalării fumului toxic emanat de o izolaţie termică C1), ca să redevenim corecţi ?

Cogito ergo sum !

 

Ce ne aşteaptă (de azi încolo).

NOBASILUL pe care l-am cumpărat era însoţit de o sumedenie de acte emise de instituţii ale Comunităţii Europene plus unul emis de INCERC-Bucureşti.

În acest act suplimentar, INCERC-Bucureşti, institut care emite de regulă agremente tehnice, menţiona în mod expres:

” Referitor la adresa Dvs. nr. …/…, vă informăm ca în conformitate cu H.G. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, „Vata minerală bazaltica NOBASIL”, fabricată de …, care are marcajul european de conformitate CE nr. K1-0751-CPD-146.0-01-02/04, eliberat de Forschungsinstitut für Wärmescutz e.V. München, conform normei armonizate din EN 13162:2001-10, poate fi introdus pe piaţă, comercializat sau utilizat în scopurile prevăzute fără alte restricţii legale.”

În final am reuşit să recompunem lanţul de echivalenţe, prin care clasa de combustibilitate C0 (CA1), menţionată în normativul romanesc, se echivala cu clasa corespunzatoare, din norma cehă CSN 73 0862:1999, armonizată deja cu normele CE.

Pentru a înţelege mai bine cât de serioasă este problema stabilirii clasei de combustibilitate a unui material utilizat în construcţii şi instalaţii vă prezint în continuare un exemplu de test (încercare) de combustibilitate (test report fires) a unui asemenea produs efectuat într-un laborator uzinal agreat conform procedurilor din Comunitatea Europeana.

Tabelul 1 prezintă condiţiile de testare.

Tabel 1.

ID: Numărul identificator al epruvetei testate

V 046/03

V 047/03

V 048/03

V 049/03

V 050/03

V 051/03

Media

Data efectuării testului

22-07-03

22-07-03

22-07-03

22-07-03

22-07-03

22-07-03

 

Temperatura ambientala [oC]

23

23

23

23

23

23

 

Umiditatea relativa [%]

61

61

61

61

61

61

 

Lăţime epruveta [cm]

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

Lungime epruveta [cm]

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

Grosime epruveta [cm]

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Masa epruveta [g]

84,4

83,2

86,6

84,4

82,6

86,0

84,5

Densitatea [g/cm3]

0,066

0,065

0,067

0,066

0,064

0,067

0,066

Valoarea de testare Q conform standardului de încercare

33

Gradul de inflamabilitate

A (non-flammable)

Gradul de incertitudine a valorilor măsurate

Valori măsurate (calculate)

Caracteristica metrologică

Valoarea

Valoarea abaterii standard [g]

masa

0.1 g

Valoarea abaterii standard [g*cm-3]

densitatea

0.28 g*cm-3

 

Tabelul 2 prezintă caracteristicile de testare ale materialului izolant termic.

Tabel 2.

Nr. crt.

Caracteristica

UM

Metoda de determinare

Performanta obţinută (prin măsurări directe) / Nivel de performanta declarat conform catalogului producătorului

Executant

1

Densitate

kg/m3

 

50

Institut A

2

Conţinut de substanţe organice

%

 

2,5

-

3

Rezistivitate la flux de aer

Pa*s/m2

SR ISO 9053

5,89*104

Institut B

4

Sarcina pentru o deformaţie de 10%

kPa

STN 727303

min. 4

Institut A

5

Coeficient de revenire

%

STN 727303

98

Institut A

6

Conţinut de umiditate la livrare

% din greutate

STN 727302

1

-

7

Coeficient de absorbţie acustica

 

STAS 10046/2

-

Institut B

8

Conductivitate termică

W/m*K

STN 727012

0,042

Institut A

9

Clasa de combustibilitate

 

STN 730862

A1/(echivalent C0)

Institut A

NOTA: Executanţii sunt institute de cercetări agreate în România (B) şi Comunitatea Europeana (A).

 

Concluzii

Fără nici o îndoială, şi din punct de vedere tehnic, s-a dat startul de intrare în CE.

Pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, şi nu numai pentru acestea, trebuie să învăţăm sa folosim corect, materialele produse şi testate în CE, după normele CE.

Perioada de tranziţie AZI-2007, în România, în care este încă în vigoare actuala formă a Normativului P118-99, cu toate exigenţele pompierilor, dotaţi încă la nivelul de ieri, solicită din partea proiectanţilor şi executanţilor de instalaţii, o atenţie sporită în privinţa utilizării materialelor de execuţie.

Povestea de mai sus a fost istorisită în amănunţime, pentru a înţelege împrejurările în care se pot produce erori ireparabile.

Consider că, în aceasta etapă, trebuie accentuată colaborarea dintre proiectantul de instalaţie şi executantul acesteia, în scopul utilizării corecte a materialelor de execuţie (şi nu numai).

În caz contrar, se pot produce consecinţe imprevizibile.

Dumneavoastră puteţi adăuga şi alte consecinţe.

Sa auzim de toate, numai de incendii, nu !

 

Articol publicat în Revista INSTALATORUL nr. 2 / 2005.

<<< înapoi

 * Doctor Inginer în Termo-Hidraulica Instalaţiilor, Expert Tehnic, Verificator de Proiecte, Prof. Univ. Asociat  la UTCB şi UPB, Cercetător Ştiinţific Principal la INCERC - Bucureşti (1970-1994), membru al Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR), membru al Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România (AGFR), membru al Asociaţiei Americane a Inginerilor din Încălzire, Refrigerare şi Aer Condiţionat-Inc. (ASHRAE). Tel: 0722 363 066. Tel/Fax: 021 232 51 45. E-mail: tt@airconditioning.ro. http:\\ www.airconditioning.ro.