Cap 05-2004   DE-A STAN ŞI BRAN …CU DINAMITA !

 

Teodor TERETEAN*

 

Motto:A trăi în aer condiţionat înseamnă a trăi mai mult şi mai bine

 

 

În articol se analizează cazuri reale de explozii care s-au produs din cauza protejării incorecte, prin instalaţii de ventilare, a spaţiilor de producţie în care se utilizează substanţe cu pericol potenţial de explozie.

The paper examines some authentic cases of explosions produced in industrial spaces because of the inadequate use of the HVAC system.

 

Dedic acest episod amintirii fratelui bunicii mele materne, odihnească-se în pace, Profesorului Universitar Mihail Dragomirescu, urmaşul lui Titu Maiorescu la Catedra de Literatura Română şi Estetică Literară a Universităţii din Bucureşti.

De la el am primit, peste timp, imboldul de a pune pe hârtie …gânduri de bine pentru românime.

 

Să facem o mică trecere în revistă.

De la începutul anului 2003 am scris 15 capitole-avertismente-serioase, părţi componente ale unei umile lucrări, ce se vor Lecţii de aer condiţionat şi ventilare.

Acum am ajuns la al 16-lea.

Este momentul să aflaţi că acela care m-a îndemnat şi sprijinit să scriu aceste însemnări (modeste, dar importante pentru datoria mea faţă de comunitate) este redactorul meu, Inginerul Liviu Dumitrescu–Junior.

Meritul său este cu atât mai consistent cu cât, în zilele noastre, majoritatea celor din jur preferă să tăcem d…, Doamne iartă-ne, din gură.

Mulţumesc Domnule Inginer Liviu Dumitrescu-Junior. Vă asigur că vom continua cu subiecte dintre cele mai …explozive, surori celui de faţă.

Deci …

Secolele trecute … Podul Înalt, Călugăreni, Plevna ş.a.m.d.

Vremuri grele.

Românii existând de mult ca neam, luptau pentru neatârnare, pentru viaţă.

Ştiau ce făceau.

Mulţi treceau în nefiinţă, devenind … eroi.

Zilele noastre. Prezentări în direct pe majoritatea posturilor TV româneşti: Mihăileşti de Buzău (Şoseaua naţională E20), Râmnicu de Vâlcea (Fabrică de mobilă), Arad de Arad (Fabrică de mobilă), Gugeşti de Vrancea (Transport de substanţe inflamabile), Odobeşti de Vrancea (Depozit de solvenţi) ş.a.m.d.

Tot români… dar în alte situaţii.

Răniţi sau morţi, pe …degeaba.

O să mă întrebaţi care este legătura peste timp.

Una întortocheată, de antiteză-reală: atunci conaţionalii noştri ştiau că luptă şi ar putea să moară …eroic; acum nu ştiu că … nimeresc în necaz şi mor …degeaba.

În toate cazurile (contemporane) menţionate avem de-a face cu utilizarea substanţelor cu …pericol de explozie.

Să ne ferească sfântul de joaca Necuratului cu …Coada lui ! Amin !

 

Primul caz (1976).

Locul întâmplării: un celebru oraş din sud-vestul României.


 

Spaţiul împricinat: un atelier pentru vopsirea autocamioanelor cu pistolul de pulverizare a vopselelor cu aer comprimat, executat în 1968.

În perioada 1966-1969 s-au construit şi pus în funcţiune, în mai toate judeţele ţării, câteva zeci de Staţii de Întreţinere Auto (celebrele S.I.A.).

Unele dintre acestea aveau şi un atelier (de vopsitorie) în care se retuşau mici porţiuni din carcasa autobuzelor (sau autocamioanelor) aflate în reparaţie.

Substanţele pulverizate: pigmenţi de vopsea şi solvenţii acestora (acetonă, toluen, xilen etc.).

Dotări: toate atelierele de acest gen erau utilate cu un sistem de ventilare, în construcţie antiexplozivă (antiex), formată din (obligatoriu) două părţi,  instalaţia de evacuare a vaporilor toxici, cu filtrarea pigmenţilor, şi instalaţia de introducere a aerului de compensare (înlocuire) a aerului viciat, evacuat de prima instalaţie.

Subliniem: funcţionarea era corectă dacă-şi-numai-dacă funcţionau simultan ambele instalaţii.

Şi acum păţania (spusă de procurorii care anchetau cazul la vremea aceea).

Într-o zi ne-fastă, electromotorul instalaţiei de introducere a aerului de compensare s-a ars.

Producţia neputând fi oprită (?!!!), lucru de care şi astăzi mă minunez, mai marele S.I.A. decise a se lucra numai cu instalaţia de evacuare a vaporilor toxici şi …explozivi. Zicând, Domnia Sa, că o zi-două …n-o fi foc!

A avut dreptate: a fost …o explozie.

Ca la carte: 14 oameni morţi (arşi de vii). Doamne fereşte-ne!

Greşeala: simplissimă !

Muncitorii au pornit instalaţia de evacuare, începând  să pulverizeze (cu pistoalele) vopseaua şi (aţi ghicit) …diluanţii acesteia.

În plus, ca tacâmul să fie complet, au închis (bine de tot) ambele porţi (de intrare şi de ieşire ale autobuzelor), ca să nu între …praful de afară şi să strice vopsitoria proaspăt făcută.

În acest stadiu a intervenit o primă ştiinţă (pentru mulţi concetăţeni) malefică: fizica.

Evacuarea aerului viciat nefiind compensată cu aer din exterior, debitul de aer extras din vopsitorie a început să scadă (ventilatorul începuse să-şi schimbe punctul de funcţionare către ZERO m3/h).

Simultan, a acţionat a doua ştiinţă malefică (pentru mai mulţi concetăţeni): matematica.

Lucrând (ptiu Drace !) exponenţial, concentraţia de vapori în incinta vopsitoriei a crescut şi a intrat în intervalul delimitat de ceea ce (absolut parşiv) se cheamă: L.I.E. (limita inferioară de explozie) şi L.S.E. (limita superioară de explozie).

În cazul nefericitei vopsitorii a fost suficientă o singură scânteie şi …incredibilul s-a produs.

Automobiliştii cunosc fenomenul (dar pe dos): la acţionarea cheii în contact toţi se roagă ca, în cilindrii motoarelor Domniilor lor, concentraţia amestecului aer-vapori-de-benzina să fie între L.I.E. şi L.S.E.

La vopsitorii rugăciunea trebuie spusă …invers.

 

Cazul secund (2004).

Locul întâmplării: un oraş din centrul României.

Spaţiul cu pricina: un atelier pentru vopsirea componentelor de mobilă cu pistolul de pulverizare a vopselelor, tot cu aer comprimat.

Substanţele pulverizate: pigmenţii de vopsea şi aceeaşi solvenţi ca în primul caz.

Dotări: un simplu canal circular de evacuare a vaporilor de lângă o …masă de vopsire (?!) prevăzut, la trecerea prin fereastră, cu un ventilator axial …normal, acţionat de un electromotor …tot aşa.

Instalaţie de compensare: nix (nici pomeneală).

Cică, aceasta (compensarea) s-ar fi făcut (?!) prin uşile care dedeau spre…incintele adiacente. (În ciuda tuturor …normelor PSI. Sâc!).

Totul era organizat …drăceşte.

Iasca exista, lipsea …amnarul!

Şi acum păţania. Spusă (pe scurt) de anchetatori.

Într-o bună zi rotorul (din fier) al ventilatorului a atins carcasa, a scos (în exerciţiul funcţiunii sale) câteva scântei şi cum amestecul aer-vapori de solvent se afla taman între L.I.E. şi L.S.E., s-a produs …ghici-ghicitoarea-mea-ce !

Câteva greşeli de bază: instalaţie incorectă de evacuare (lipsă echipamente antiex), instalaţie de compensare lipsă, lipsă sasuri între incinta de vopsire şi încăperile învecinate, instalaţie electrică necapsulată ş.a.m.d.

 

Cazul terţ (tot 2004).

Locul întâmplării: alt oraş din centrul României.

Spaţiul cu pricina: un depozit de solvenţi de vopsele (improvizat).

Substanţele periculoase: diluanţi de vopsele cu …sutele de kilograme.

Dotări: spaţiu improvizat, neventilat.

Totul era organizat, de la bun început, pentru …explozii cu foc şi pară de către un patron inconştient.

Păţania a fost de o simplitate …mortală.

După câteva manipulări indolente ale solvenţilor a fost suficient un scurt circuit plus ecuaţia L.I.E. - L.S.E. şi s-a obţinut rezultatul macabru.

Nu ştim cine a autorizat funcţionarea acelui depozit. Ancheta continuă. Cunoaştem doar morţii.

Greşeli de bază: depozit improvizat, personal de lucru neavizat, sistem de ventilare (inclusiv instalaţie de avarie antiex) lipsă,  instalaţie electrică improvizată ş.a.m.d.

De ce, Oameni Buni, să se întâmple toate astea ?

Când, în România, încă mai ştim cum trebuie să lucrăm în asemenea situaţii.

Avem suficientă ştiinţă de carte în domeniu. Autohtonă şi …ieftină !

Calea tehnică este, relativ, simplă:

(1)       Se analizează temeinic procesul tehnologic care urmează a folosi substanţe explozive în spaţiul de producţie în speţă,

(2)       Se identifică aceste substanţe, calitativ şi cantitativ, inclusiv proprietăţile lor fizico-chimice,

(3)       Se stabileşte categoria de pericol de incendiu a spaţiului tehnologic de ventilat (A, B sau C),

(4)       Se execută calculele specifice instalaţiei de ventilare avute în vedere, de către un specialist în domeniu,

(5)       Se confirmă (prin stampilă) aceste calcule de către un verificator de proiecte atestat,

(6)       Se întocmeşte proiectul de execuţie (în faza DDE), se plăteşte proiectantul (aici e o bubă !) şi se predă documentaţia investorului ş.a.m.d.

… Să abandonăm emoţiile povestirilor de mai înainte şi să examinam, ceva mai sec, un mic tabel al …Diavolului.

 

Substanţa

Punct de inflamabilitate (grade Celsius)

L.I.E. - L.S.E. (procente volumetrice)

Poate exploda

Cum prevenim explozia

Acetat de metil [CH3CO2CH3]

minus 13.0oC

3.10 – 16.00

BINEÎNŢELES

Ventilarea corectă a incintei

Acetilenă [CHşCH]

minus 17.8oC

3.50 - 82

BINEÎNŢELES

Idem

Acetonă [CH3COCH3]

minus 17.0oC

2.90 – 13.00

BINEÎNŢELES

Idem

Alcool etilic [CH3CH2OH]

plus 11.0oC

3.50 – 18.00

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 425oC)

Idem

Alcool metilic [CH3OH]

plus 11.0oC

6.00 – 36.54

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 470oC)

Idem

Amoniac [NH3]

-

16.00 – 27.00

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 651oC)

Idem

Benzen [C6H6]

minus 11.0oC

1.50 – 9.50

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 540oC)

Idem

Benzine [CnH2n+2]

minus 24.0 … plus 10.0oC

1.10 – 6.00

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 415 … 530oC)

Idem

Butan [CH3CH2CH2CH3]

minus 60.0oC

1.60 – 8.50

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 430oC)

Idem

Terebentină [C10H16]

plus 30.0oC

peste 0.80

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 253oC)

Idem

Toluen [C6H5CH3]

plus 5.0oC

1.20 – 7.00

BINEÎNŢELES (autoaprindere la plus 555oC)

Idem

m-Xilen [C6H4(CH3)2]

plus 24.0oC

3.00 – 7.60

BINEÎNŢELES

Idem

 

Observaţi, Va rog, cât de puţin solvent trebuie pulverizat ca să obţinem un spectacol …autoterorist.

Va asigur că am la-ndemână o listă cu încă cel puţin 400 substanţe complet descrise tehnic (folosibile în industrie) care pot face ravagii, dacă sunt utilizate incorect (citiţi, de-a dreptul, inconştient).

În acelaşi timp cunosc o sumă bună de spaţii de producţie, în care se manipulează, în acest moment, substanţe similare celor de mai înainte, fără cele mai mici …îngrijorări cu privire la posibilitatea producerii unor explozii.

Deşi, în România, există legi tehnice pentru aceste cazuri.  

Teoretic, unde-i lege nu-i tocmeală !

Dar legea, sărmana de ea, are, ca orice lucru banal pe lume, nişte margini.

Margini mai înguste, mai late sau mai …lăţibile (adică, apuci cu un maus de marginea marginei şi tragi de ea în direcţia în care ţi-e ţie mai …bănos).

Până la prima …explozie, la primul …incendiu sau la primul …mort.

Să ne închipuim un triunghi cu …4 laturi şi …5 colţuri !

Cam aşa s-ar schiţa relaţiile dintre factorii care concură la realizarea unei instalaţii de ventilaţie industrială.

Primele 3 colţuri sunt ocupate de cei 3 membri de bază ai investiţiei, în ordine descrescătoare astfel: investitorul (el are, deşi n-are, destui bani de investiţie), furnizorul de echipamente (el este acela care ar înhăţa cât mai mult din suma pregătită pentru investiţie) şi executantul instalaţiei (el preferă să tacă şi să facă în aşa fel ca din suma cheltuită să-i rămână cât mai mult).

Următorul colţ ne indică, firav, un ipotetic proiectant, specie pe cale de dispariţie în mintea primilor trei pomeniţi mai înainte; întrucât Dânşii cred pot să facă totul (fiecare singur sau în pseudo-colaborare cu ceilalţi doi) şi fără al patrulea.

Că d-aia acesta (proiectantul) se află pus în al 4-lea colţ, să fie …pe ducă !

Asta la prima vedere. Ca la a doua privire apare şi al cincilea ocupant: utilizatorul (ăl-de-lucrează-în-mediul-exploziv), cel în (de)favoarea căruia se face …pârdalnica de instalaţie (el este un potenţial rănit/mort).

Figura geometrică descrisă mai înainte teoretic nu poate exista, însă practic bântuie prin instalaţiile economiei noastre de piaţă.

Care, cu Mila Domnului, au cam început să …bubuie.

Este momentul să-punem-degetul-pe-rană: până când (toate) organele abilitate nu vor pune piciorul în prag şi nu vor închide asemenea spaţii de lucru (?!) vom mai avea destule…funeralii, inutile dar …adevărate.

Dă-ne Doamne mintea cea de pe urmă !

Amin !

 

 

Articol publicat în Revista INSTALATORUL nr. 5 / 2004     

<<< înapoi

 

 

 

 

 

 

 * Doctor Inginer în Termo-Hidraulica Instalaţiilor, Expert Tehnic, Verificator de Proiecte, Prof. Univ. Asociat  la UTCB şi UPB, Cercetător Ştiinţific Principal la INCERC - Bucureşti (1970-1994), membru al Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR), membru al Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România (AGFR), membru al Asociaţiei Americane a Inginerilor din Încălzire, Refrigerare şi Aer Condiţionat-Inc. (ASHRAE). Tel: 0722 363 066. Tel/Fax: 021 232 5145. E-mail: tt@airconditioning.ro. http:\\ www.airconditioning.ro.