Cap 08-2004   CUM TRATĂM …CANALELE DE AER ?

 

Teodor TERETEAN*

 

Motto:A trăi în aer condiţionat înseamnă a trăi mai mult şi mai bine”

 

În articol se analizează cazuri reale, recente, în care reţelele de distribuţie a aerului sunt realizate incorect, cu buna ştiinţă sau cu ignoranţă crasă. Sunt încălcate normativele I5-98 şi P118-99. Se prezintă consecinţele rezultate în aceste cazuri.

The paper examines some real, cases of incorrect design of new HVAC channel. The decision to build such channels was taken, either deliberately, or through gross ignorance. It was violated the Romanian Technical Laws: I5-98 and P118-99.

 

Acest articol se adresează, mai ales, nespecialiştilor în ventilaţii-climatizare.

Întâlnind aceste cazuri, ca verificator de proiecte, încerc o suavă …neputinţă, neavând pe cine să apostrofez direct.

Ca expert tehnic mă trec toate năduşelile văzând acest extraordinar well-fitted cocteil de rea-intenţie şi ne-ştiinţă.

Intrând în sărăcăciosul univers mental al celor implicaţi în asemenea …potlogării, la prima vedere, îţi răsare un câmp …complet neted.

Imediat însă, după nişte mormane de vorbe, desluşeşti, atât parşivenia gândirii acestora, cât şi afişarea cu nonşalantă a rebutului de lozincă „las’că merge ş’aşa!”.

Ei uite că nu prea merge!

Sau, Doamne Ajută-ne, să nu mai meargă, măcar de-aici înainte.

Repet cu încăpăţânare: exemplele citate în acest colţ de revistă vor fi critice.

Nicidecum bilanţier-festiviste! Dimpotrivă!

Dar, să derulăm cazurile întâlnite.

 

Cazul 1 (octombrie 2004).

Undeva în centrul Bucureştiului.

Pe un mare bulevard, nu mai vechi de 20-25 ani, un negustor a înfiinţat o pizzerie plus un restaurant la parterul unui bloc cu 10 etaje: „Pizzeria şi Restaurantul C…

În noua bucătărie, aferentă acestor stabilimente, a amplasat judicios o sumă de maşini de preparat mâncare: aragazuri, plite, friteuze etc.

Să tot mănânci!

Bădiţa Creangă, ca reprezentant al caprei cu trei iezi, ar fi fost invidios pe aşa dotare…

Deasupra acestora a amplasat o hotă de captare a vaporilor de grăsime şi aerosolilor de la o puternică firmă autohtonă de distribuţie a unor echipamente străine, de primă calitate.

De la aceeaşi firmă a cumpărat şi un ventilator performant (tip cabinet) de extragere a aerului şi de transportare acestuia într-un canal, pe înălţime, cale de 10 nivele.

Până aici, nimic deosebit de semnalat.

Păţania s-a născut în momentul în care a luat decizia ca executarea canalului (a tubulaturii de evacuare a aerului viciat la înălţimea menţionată), să fie făcută de un tinichigiu specializat în …învelitori de casă, dar sferto-analfabet în privinţa aeraulicii canalelor de ventilaţie.

Tinichigiul nostru, credem noi, a oferit un preţ incredibil de jos la manoperă ca sa poată câştiga o atare lucrare.

În baza sferto-pregătirii sale profesionale a reuşit să-i bage pe gât negustorului nostru ideea că tubulatura de evacuare, montata pe „faţada din spate” a blocului, să fie executată din tablă de …inox (!?).

Execuţia din inox a unui canal de evacuare a aerului de la o bucătărie este un lux greu de acceptat. Şi inutil.

Dar vorba aceea, dacă a simulat o pierdere la manoperă, măcar să câştige din (comisionul ofertei de la) tablă.

Şi uite aşa, Meşterul nostru cu bască (tinichigiul), l-a băgat pe negustor la grabnică şi mare cheltuială.

Când canalul a fost gata s-a apăsat pe butonul de pornire al instalaţiei. Şi, surpriză!

Butonul, s-a dovedit a fi un detonator de scandal previzibil şi un judecător nemilos dar imparţial al instalaţiei realizate.

Stop!

Toate acestea noi le-am aflat post-factum, după ce am fost chemaţi de urgenţă de firma furnizoare de hotă şi ventilator.

Pe scurt, am găsit următoarele hibe ale realizării instalaţiei:

-  secţiunea canalului de evacuare avea dimensiunile BxH=250x250mm, cu suprafaţa de trecere a aerului Saer=0.0625m2; (prea mică, după cum veţi vedea);

-  la un debit de aer de evacuat, prin această conductă, Dev,aer= 6000 m3/h, rezultă o viteză de trecere a aerului viciat, vev=6000/(3600x0,0625)=26,66 m/s; (asemenea viteze excesive se folosesc numai în cazul transportului pneumatic de …făină, grâu, ovăz etc.);

-  numai pentru a învinge frecarea uniform distribuită a aerului de pereţii canalului de tablă, înalt de cca. H=30m, ar fi fost necesară o presiune (înălţime de sarcină) suplimentară la ventilator de Hsupl= 30mx28,5Pa/m=855Pa; la care, adăugându-se pierderea de sarcină prin filtrele de grăsime ale hotei, prin hotă plus restul de tubulatură (nemenţionate aici) presiunea totală a ventilatorului ar fi trebuit sa fie paste 1000Pa; (adică ar fi fost o sirenă în …mijlocul unui cvartal de locuinţe !!);

-  colac peste pupăză (fiindcă avem aici şi o pupăză-surpriză) apare a fi modul în care tinichigiul a racordat ventilatorul (tip cabinet) de canalul de aer viciat, pozat vertical pe faţada clădirii; de dragul Dumneavoastră m-am străduit sa realizez o schiţă a „soluţiei (!)” de racordare, în Figura 1; (ventilatorul, lipit (?) de canal, suflă perpendicular în canal trimiţând jetul de aer direct în zona „I” a peretelui de tablă; o parte din gura de refulare a ventilatorului, zona roşie, este blindată, rămânând pentru transfer numai zona verde etc.).

Datorită tuturor acestor amatorisme, debitul de aer extras de hotă, scăzuse de la 6000m3/h la cca. 1000m3/h (filtrele de grăsime fiind perfect curate).

Ceea ce era mai mult decât inacceptabil.

Cât timp, câtă energie, câţi bani risipiţi aiurea!

 

Cazul 2 (noiembrie 2004).

La nici 1000m de „Pizzeria & Restaurantul C…”. pomenite în cazul anterior, pe acelaşi

bulevard, la parterul şi etajul 1 al unui bloc cu 10 etaje, un alt investor, de această dată străin, cere antreprenorului său general reamenajarea acestor în spaţii pentru birouri.

Antreprenorul ne solicită realizarea unui proiect de climatizare-ventilare a respectivelor spaţii. Zis şi făcut. Predăm proiectul.

Încasăm plata cuvenită, aşteptând cu încredere începerea execuţiei.

Şi, deodată, suntem informaţi că proiectul nostru nu se mai execută în forma prezentată.

Investorul străin se mirase când a văzut reţeaua de canale de aer flexibile prevăzută în proiect.

Este momentul să reamintim un articol din Normativul P118-99:

Art 3.8.10. Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale C0 (CA1) iar pentru spatiile în care publicul are acces; instalaţiile de ventilare vor fi separate de celelalte încăperi ale construcţiei”;

Evident proiectul nostru conţinea canale flexibile C0, cu diametre cuprinse între 300 şi 350mm.

La debitele de aer transportate vitezele de transport erau cuprinse între 3 şi 5 m/s deoarece canalele flexibile metalice (singurele C0) au caracteristici …particularizante.

Astfel:

-        pierderea de sarcină (presiune) datorată canalelor era minimă şi deci ventilatorul micro-centralei de tratare a aerului putea face faţă cu presiunea modestă pe care o putea furniza;

-        La asemenea viteze, zgomotul (fâşiitul) produs de frecarea aerului de pereţii „văluriţi” ai canalelor era minim.

Evident, dacă se înlocuiau canalele C0 cu unele C1, de plastic (ignorându-se P118-99), se putea creşte şi viteza (peste 5 m/s), micşorându-se diametrele tuburilor.

Ori asta însemna o reducere de costuri, chiar prin încălcarea …legii.

Care s-a şi făcut, Bien-Merçi!

Şi nu este primul caz în care, sub tentaţia preturilor scăzute ale canalelor flexibile oferite de diferiţi negustori, în lipsa sau cu ignorarea sfaturilor unor proiectanţi corecţi, se fac asemenea substituţii de canale, încălcându-se legea.

Că tot nu-i controlează nimeni!

Vorba Caţavencului: Până când!

 

Cazul 3 (noiembrie 2004).

Din fericire acesta nu a mai fost un caz. Doar o întâmplare.

La unul din cele mai mari mall-uri din România, în ultima clipă au fost refuzaţi acei subantreprenori care, pentru a face faţă micimii valorilor ofertelor cu care, câştigând licitaţiile, intenţionau să execute reţelele de canale de aer ale instalatiilor de climatizare-ventilare (distribuţiile locale din magazine) din tubulatura flexibila C1.

Fiind unul dintre cei care a proiectat câteva distribuţii de aer în acest super-mall, evident folosind tubulatură clasică de tablă + izolaţie termica (C0), m-am bucurat de luciditatea factorilor de decizie.

Închipuiţi-vă ce fum ar fi fost în cazul unui incendiu şi ce harababură (nu zic răniri sau …altceva) s-ar fi produs de-a lungul atâtor coridoare până la ieşirea din clădire!

Omul cât trăieşte învaţă, zice proverbul.

Dacă este Om, adăugăm noi.

Şi, apropo, La Mulţi Ani!

 

Articol publicat în Revista INSTALATORUL nr. 8 / 2004     

<<< înapoi* Doctor Inginer în Termo-Hidraulica Instalaţiilor, Expert Tehnic, Verificator de Proiecte, Prof. Univ. Asociat  la UTCB şi UPB, Cercetător Ştiinţific Principal la INCERC - Bucureşti (1970-1994), membru al Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR), membru al Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România (AGFR), membru al Asociaţiei Americane a Inginerilor din Încălzire, Refrigerare şi Aer Condiţionat-Inc. (ASHRAE). Tel: 0722 363 066. Tel/Fax: 021 232 5145. E-mail: tt@airconditioning.ro. http:\\ www.airconditioning.ro.